Den nya geografin

Club

Den nya geografin

Den nya geografin – hur ser Sverige ut efter pandemin?

Redan innan pandemin fanns det tecken på att den urbana utveckling som växt fram under 2000-talet började förändras. Storstädernas självklara dragningskraft rubbas när stress och frustration får de omgivande kransbygderna att öka i attraktivitet. De nya handelsmönstren och kampen om landsbygden förändrar också det geografiska landskapet. Till det kommer att en del av nya vardagsmönster som etablerats under pandemin innebär ytterligare förändringar av hur platser kommer att fungera i framtiden. Hur ser den nya sverigegeografin ut? Vilka platser blir vinnare och var finns de framtida förlorarna?

Online Anmäl dig

Detta seminarium är exklusivt för Kairos Future Club medlemmar, logga in för att anmäla dig eller läs mer om hur du kan bli medlem.

Datum: 9 juni 2021
Tid: kl 9.00-11.00
Plats: Online
Språk: Svenska

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy