Delivery revolution och framtidens mobilitet

Club

Delivery revolution och framtidens mobilitet

Linjebunden kollektivtrafik och budbilar som levererar beställda varor vid fel tid och fel plats är kanske snart ett minne blott. Idag växer det fram en kombination av nya typer av fordon och logistiklösningar som kommer rita om vardagslivet, handeln och det gemensamma rummet i grunden. Att hjälpa folk med transporterna den ”sista milen” har varit en utmaning för alla som vill lösa vardagen på ett effektivt sätt för både individer och samhälle.

Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm Anmäl dig
Lilla Nygatan 7, Malmö Anmäl dig

Detta seminarium är exklusivt för Kairos Future Club medlemmar, logga in för att anmäla dig eller läs mer om hur du kan bli medlem.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy