Dagens science fiction – morgondagens verklighet

Club

Dagens science fiction – morgondagens verklighet

Metropolis, Gattaca, iRobot och AI. Även om science fiction ofta är en bespottad del av kulturen har science fictionlitteratur och -filmer genom historien många gånger haft förmågan att gestalta framtiden långt innan den blivit verklighet. Inte sällan har science fictionförfattare lyckats fånga det mellanmänskliga i tillvaron samt etiskt intressanta dilemman som sker i kölvattnet av teknologiska genombrott. Vad handlar dagens science fiction om och på vilket sätt ger det oss en spegling av framtiden?

Malmö Anmäl dig
Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm Anmäl dig
Online Anmäl dig

Detta seminarium är exklusivt för Kairos Future Club medlemmar, logga in för att anmäla dig eller läs mer om hur du kan bli medlem.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy