Att leda på kanten till kaos

Seminarium

Att leda på kanten till kaos

Vet du vilka de viktigaste framgångsfaktorerna är för din organisation i tider av kaos? Missa inte att ta del av vår studie kring organisationskultur, ledarskap och framgångsfaktorer för organisationer i olika branscher.

Är det att ledningen har starkt fokus på långsiktiga frågor eller är det att det råder en sökande, nyfiken och öppen företagskultur? Eller rent av att medarbetarna brinner för att vara bäst?

Framgångsfaktorerna baseras på förmågan att nå uppsatta mål, förmågan att utveckla nya produkter och tjänster samt förmågan att attrahera talanger. Dessutom presenterar vi vad som krävs för att attrahera, behålla och utveckla talanger. Vi avslöjar också chefens roll i attraktionskraften.

Föreläsningen baseras på två framtidsstudier som genomfördes under 2018. "Att leda på kanten till kaos" och "Attraktionskraft".

Pris: 995 kr ex moms

Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm Anmäl dig

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy