Anmälan till workshops och seminarier under Almedalsveckan 2018

Event

Anmälan till workshops och seminarier under Almedalsveckan 2018

Utöver våra offentliga frukostseminarium på Teaterskeppet kommer vi även anordna seminarium och workshops i vårt hus i centrala Visby, där vi bjuder in en mindre skara för att på djupet diskutera olika frågor rörande framtidens turism, medborgardialog, innovation och mycket mer.

Anmäl dig genom att klicka på knappen till höger, det finns ett begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller. Sista anmälningsdagen är den 26 juni, alla anmälningar hanteras manuellt och bekräftelser skickas därför ut allt eftersom. Du kan anmäla dig till ett eller flera tillfällen på samma gång. 

Nedan följer programbeskrivningen i sin helhet:

Måndag 2 juli

9.00-10.30: Makten i framtidens arbetsliv - FULLSATT

Våra arbetsplatser blir allt mer mångfaldiga. Vi talar om 4G, regnbågar, me too, intersektionalitet och andra ord som blir mer eller mindre aktuella och användbara. Till syvende och sist handlar det kanske ändå om hur vi ser till att varje individ bemöts efter sina förutsättningar – och för att bemöta alla likvärdigt måste vi bemöta alla olika. Jämställdhet kräver olikhet. Men vem får makt i framtidens organisationer och arbetsliv? Vilka krav kan och bör ställas på makthavarna och vad får vi inte kräva eller mäta?

Tillsammans med ett antal kunniga personer vill vi diskutera de här frågorna för att lägga grunden till kommande forskning och undersökningar. Kom och bidra till diskussionen!

Samtalet leds av Ulf Boman och Lovisa Vildö från Kairos Future.

14.00-15.00: Morgondagens medborgare och samhällskontrakt - FULLSATT

Det svenska välfärdssamhället växte fram i en tid då folkrörelsernas ideal om den aktiva medborgaren präglade samhällskontraktet. Dagens svenskar däremot har vuxit upp i en mer marknadsliberal tid, med mer individualistiska värderingar, högre krav på valfrihet och lägre förväntan om att själva ta en roll i samhällsbyggandet.

Ett nytt samhällskontrakt är på gång att skrivas – vad innebär det för organisationer som är beroende av medborgarnas vilja till engagemang? Kommuner, ideella organisationer, fackförbund, totalförsvarets organisationer med flera ställs inför nya utmaningar. Hur kommer människor vilja bidra och påverka i samhället de lever i?

Välkommen till ett seminarium där vi utifrån nya data och analyser diskuterar hur morgondagens medborgare kan beskrivas och vilka konsekvenser de får för samhället i stort.

 

Tisdag 3 juli

10.00-11.00: Så blir du tankeledare i din bransch - FULLSATT

Tankeledare är den som definierar spelplanen, den som sätter agendan och den som alla andra måste förhålla sig till. Man behöver inte vara stor för att vara tankeledare, men som tankeledare blir man stor. Alla vill vara med dig, media vill prata med dig och folk står på kö för att få jobba hos dig. En minst lika viktig är att en tankeledarposition gör det lättare att komma till tals med såväl media som nyckelpersoner hos samarbetspartners, kunder och myndigheter.

Vårt sätt att hjälpa våra uppdragsgivare till tankeledarskap baseras på ny och tankeväckande kunskap med bäring på framtiden inom den bransch de är aktiva i. Oftast producerar vi en rapport i samarbete med uppdragsgivaren och hjälper till med att få ut budskapet, både internt och bland externa intressenter och media. Resultaten används ofta som ingångsvärden i interna strategi- och innovationsprocesser.

Tillsammans med några tankeledare diskuterar vi vad det innebär. Välkommen att ta del av hur det funkar i praktiken!

14.00-15.00: Så lockar och behåller du digitala Generation Ordning - FULLSATT

Är dagens digitala generation egentligen annorlunda än tidigare generationer? Har de ett annat förhållningssätt till arbete? Ställer de andra krav på chefer, ledare och arbetsplatser? Kort sagt, krävs det mer eller annat för att locka och behålla dem? I så fall vad – och skiljer sig ”vadet” mellan arbetsmarknadens ”stammar” och branscher? 

Det var frågor vi tillsammans med Telia och Försvarsmakten ställde under våren 2018. För att finna svaren krävdes en unikt stor studie där vi i bl a fokusgrupper och 6000 intervjuer med 18-35-åringar sökte svaren på framtidens arbetsliv. Genom de många intervjuerna och mängden frågor kan vi nu ge en unik förståelse för hur olika grupper av unga – värderingsmässigt såväl som utifrån bransch och yrkesgrupp – ser på arbetet, vad som motiverar och engagerar dem, hur man lockar dem och vad som får dem att ge upp. 

 

Onsdag 4 juli

10.30-11.30: Omvärldskoll för besöksnäringen - FULLSATT

”Klart att vi omvärldsbevakar” säger många inom besöksnäringen. Men handen på hjärtat, hur många känner att de har koll på det som verkligen är viktigt för just deras verklighet, inte bara det som dyker upp i flöden som valts ut av någon annan? Och vem har egentligen tid att tänka till runt konsekvenser?

På den här workshopen får du veta mer om metoder och verktyg för systematisk omvärldsbevakning som verkligen gör nytta för företag och organisationer. Vi berättar också mer om nätverket Business Intelligence Syd där turismorganisationerna i södra Sverige hjälps åt med omvärldsanalysen med stöd av Kairos Futures verktyg för gemensam omvärldsspaning och innovation – Co:tunity. Carla Aguirre Munoz, utvecklingschef och vVD på Tourism in Skåne, som är initiativtagare till nätverket, berättar om tankarna bakom, kan man verkligen samarbeta med konkurrenterna? Som deltagare på workshopen får du ett gratis testkonto och kan testa själv under två veckor.

 

Torsdag 5 juli

12.00-13.00: Future starts here – nytt nätverk för samskapande med unga entreprenörer

Skulle du vilja bolla idéer om framtiden, nya tjänster, eller vad som gör arbetsgivare attraktiva med 50, 500 eller kanske 1000 ungdomar med entreprenöriellt driv? Nu kan du det! Kom till presentationen av Future Starts Here som är ett nytt nätverk för samskapande med drivna ungdomar i en digital plattform framtagen av Kairos Future.

Hör om projektet, erfarenheter från de organisationer som redan börjat jobba med ungdomarna, och få inspiration till egna utmaningar att rikta till nätverket. På eventet berättar Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör Humana, samt deltagare från ungdomsentreprenörsnätverket om sina erfarenheter sedan lanseringen i juni. Initiativtagarna Kairos Future och Startscentrum representeras av Johan Hammarlund och Edvard Wiberg.

Slottsgränd 11, Visby Anmäl dig