AI för effektiv forskningsfinansiering

Webinar

AI för effektiv forskningsfinansiering

Kan AI användas för att effektivisera hanteringen av forskningsansökningar – automatisera klassificiering av tusentals ansökningar, öka förståelsen för forskningsfältet och enklare hitta forskare att engagera i utvärderingsarbetet? Det korta svaret på frågorna är JA!

Välkommen till ett webbinarium där Dcipher Analytics på ett enkelt sätt berättar mer om tekniken bakom och Formas delar erfarenheter och nytta av resultaten från det Vinnovafinansierade projektet AI för effektiv forskningsfinansiering som genomförts i ett samarbete mellan Formas, Kairos Future och AI-startupen Dcipher Analytics.

Webbinaret är relevant för alla som på något sätt håller på med forskning eller forskningsfinansiering, men också för alla andra som har stora mängder text att analysera eller klassificera.

Program i korthet:
8.30 Välkommen
8.35 Språkteknologi som effektivt verktyg – Tomas Larsson, Kairos Future och Dcipher Analytics
8.45 Formas och behovet av AI-stöd – Anna Kuznetcova, Formas
9.55 Projektet ur ett tekniskt perspektiv – Tomas Larsson
9.10 Erfarenheter, nytta och framtid – Anna Kuznetcova
9.25 Frågor och avslutande kommentarer
9.30 Slut

Varmt välkommen!

Pris: Gratis

Online

Datum: 25 mars 2022
Tid: Kl 8.30-9.30
Plats: Online 
Språk: Svenska